Mes Dammes et Monsieurs!

KABARET KAJBAR je (a furt se vnucuje)

            autorské stvoření

            s lokálním kořením.

 

 

 

 

m.k.p. mladá kulturní platforma

o.p.s. originální poetický sumář

n.n.o. nezávislá neotřelá organizovanost

o.m.v. originální místní výkvět

a.s. alternativní souzvuk

s.r.o. specifická rázná otrlost

KULTURNÍ, REGIONÁLNÍ, SOCIÁLNÍ, LOKÁLNÍ, GLOBÁLNÍ, FILOSOFICKÝ, NÁBOŽENSKÝ, VZDĚLÁVACÍ, ATHEISTICKÝ, EKOLOGICKÝ, METAFYZICKÝ, NÁRODNOSTNÍ, MENŠINOVÝ, GENDROVÝ, PRIMITIVNÍ, DEKADENTNÍ, PATAFYZICKÝ, CELOSVĚTOVÝ, NICNEŘÍKAJÍCÍ, VŠEOBJÍMAJÍCÍ KABARET KAJBAR